STUDENTEN

Makers van de toekomst

Het TextielLab is niet alleen een plek voor ontwerpers en kunstenaars die al naam hebben gemaakt. Ook aankomende professionals zijn van harte welkom. In het lab krijgen studenten de kans hun talent verder te ontwikkelen met een onderwijsprogramma, stage of afstudeerproject.

Studenten aan vakopleidingen spelen als makers van de toekomst een belangrijke rol bij de doorontwikkeling van het ambacht. Het TextielLab slaat een brug tussen vakopleidingen en textiele vormgeving in de praktijk. Er zijn stageplekken voor hbo- en mbo-opleidingen in verschillende technieken. Daarnaast kunnen hbo-studenten ook een aanvraag indienen om 3 à 4 dagen onder begeleiding aan een afstudeerproject in het lab te werken tegen een sterk gereduceerd tarief. Ben je net afgestudeerd? Ook dan kom je nog in aanmerking voor deze vorm van projectbegeleiding.

Stageplekken

Wie stage wil lopen bij het TextielLab kan dat doen bij 1 en soms ook bij 2 technieken. De stageduur varieert per techniek van 1 tot 6 maanden. Tijdens je stage draai je mee met de professionals in het lab. Je helpt bij het opzetten en inrijgen van de machines, zet garen klaar, werkt producten af en loopt mee met de productontwikkelaar. Je krijgt de kans mee te werken aan innoverende projecten en oefent met handmatige en machinale technieken. Bij weven en breien leer je machines programmeren. In het lab heb je ook contact met de bezoekers van het museum, aan wie je uitleg geeft over machines en projecten. Houd er rekening mee dat je soms in het weekend moet werken. Er is geen reiskosten- of stagevergoeding beschikbaar, maar je krijgt wel de kans om eigen werk te maken op de machines ten behoeve van je portfolio.

Stages voor mbo-studenten
Mbo-studenten kunnen solliciteren naar een stage in de technieken tuften, borduren, laseren en assemblage atelier. 

Stages voor hbo-studenten
Hbo-studenten die in het laatste jaar van hun opleiding zitten hebben de mogelijkheid om 3-6 maanden stage te lopen bij de technieken weven en breien. Wie geïnteresseerd is in tuften kan zich ook voor die techniek opgeven voor een kortere stage van minimaal een maand.

Solliciteren
Interesse in een stage? Schrijf dan een sollicitatiebrief met je motivatie naar frank.de.wind@textiellab.nl. Voeg je cv en je portfolio bij. Als er plek voor je is bij de aangevraagde techniek, word je uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Afstudeerprojecten

Elk academiejaar selecteren we circa 8 nieuwe afstudeerprojecten op het terrein van breien en weven. Dit doen we in het voor- en najaar. De selectieprocedure is open voor hbo-studenten die in het laatste jaar van hun opleiding zitten. Je krijgt hiermee de kans om 3 tot 4 dagen aan de slag te gaan in het TextielLab met een van onze ervaren productontwikkelaars. Alle aanwezige kennis, expertise, machines en hoogwaardige garens staan tot je beschikking.

Aanvragen
Er zijn twee momenten per jaar waarop studenten een aanvraag kunnen doen: voor een werkperiode in april-juni 2022 dien je vóór 1 maart 2022 een aanvraag ingestuurd te hebben, voor een werkperiode in november-december 2022 dien je vóór 13 oktober 2022 een aanvraag ingestuurd te hebben. Dien een aanvraag in via het aanvraagformulier en stuur dit mee:

  • Curriculum vitae, maximaal 1 A4
  • Portfolio, maximaal 5 pagina’s
  • Projectomschrijving, maximaal 500 woorden
  • Beeldmateriaal project, maximaal 5 pagina’s

Selectieprocedure en kosten
Een selectiecommissie selecteert de aanvragen van studenten. Deze commissie bestaat uit een groep van technische en creatieve specialisten van het TextielMuseum waaronder conservatoren en productontwikkelaars. Houd er rekening mee dat er veel aanvragen worden gedaan. Aanvragen waarvan beeldmateriaal of portfolio ontbreekt, worden niet in behandeling genomen. De investering voor de student bedraagt doorgaans minimaal € 700,- exclusief btw. 

Studententarief per ontwikkeldag excl. btw:

  • Weven: € 180
  • Breien: Vlakbreien €102.50 Rondbreien € 105
  • Borduren: € 145
  • Tuften: € 375 – € 750 per m2 afhankelijk van de complexiteit en poolhoogte
  • Passement: € 145
  • Laseren: €145 

Educatieve groepen hoger onderwijs

Elk schooljaar kunnen academies op het gebied van design, textiel en mode een meerdaags programma in het lab laten samenstellen voor studenten. Daarbij ligt de focus op het maakproces, technieken en materialen. Studenten gaan in het lab aan de slag met de experts. Zo werken studenten van de Design Academy Eindhoven en het Amsterdam Fashion Institute jaarlijks aan de weef- en breimachines in het lab. Dit is voor hen dé kans om met materialen en machines te experimenteren in een professionele werkplaats. 

Een programma bestaat altijd uit een halve of hele dag introductie in het museum/lab: intro van het museum, de collectie en expositie, introductie bibliotheek, introductie garens, introductie in de techniek waarmee de studenten gaan werken. De technieken zijn weven, breien, tuften, passement, borduren en laseren. Daarna werken de studenten een aantal dagen in het lab aan individuele of gezamenlijke projecten. Ze kunnen ter plekke garens kiezen en zitten net als de professionele makers naast de productontwikkelaar. Zo leren ze omgaan met de machines en het maakproces, en hoe je dat kunt bijsturen voor het gewenste resultaat. 

Zoek je als docent naar een kennismaking met werken in het TextielLab voor een groep derdejaars studenten? Neem dan ruim voordat het studiejaar start contact op met de frontoffice van het TextielLab.

Kosten
De kosten voor een meerdaags programma zijn opgebouwd uit o.a. gebruik- en begeleiding van de lab-faciliteiten per techniek, met altijd een dag(deel) voor introductie en intakes. Er wordt hiervoor een speciaal educatietarief gerekend en studenten betalen een gereduceerd tarief voor gebruikte materialen. We sluiten met ons programma graag zo goed mogelijk aan bij de wensen van de opleiding. Neem dus contact op met de frontoffice van het TexielLab voor een offerte.