GEMAAKT IN HET TEXTIELLAB

Mediakit

Is het project dat je in het lab hebt gemaakt klaar om met de wereld te delen? Door het TextielLab bij publicaties over je werk te vermelden, help je ons en het vakgebied verder.

Draag bij aan onze missie
Het TextielLab wil het textiele ambacht verbreden, ontwikkelen en verdiepen. Bij het uitvoeren van deze missie speel jij als maker een belangrijke rol. Daarom vragen we je niet alleen de opgedane kennis te delen met de makers van vandaag en morgen, maar ook de rol en waarde van het TextielLab voor jouw project uit te dragen. In de praktijk komt dit neer op het vermelden van het lab en het toevoegen van het logo aan publicaties over je project. Op deze pagina vind je alles wat je daarvoor nodig hebt.

TextielLab mediakit

Foto: Willeke Machiels

Naamsvermelding
We vragen je het TextielLab te vermelden bij publicatie, tentoonstellen en verveelvoudiging van het product dat in co-creatie met het lab is ontwikkeld. Dit geldt onder andere voor: 

  • Teksten, afbeeldingen of audiovisuele producties over het product
  • Uitnodigingen, flyers, posters, publicaties over het product 
  • Digitale communicatie over het project, via websites, social media, nieuwsbrieven
  • Tentoonstellingsteksten en titelkaartjes
  • (Subsidie)verantwoordingen

Aanvullende communicatie of publicatie met betrekking tot (de ontwikkeling van) het product kun je bespreken met onze Front Office.

Voorbeeldtekst
Voor naamsvermelding kun je de volgende zinsnede gebruiken:

‘[…] in samenwerking met het TextielLab, de professionele werkplaats van het TextielMuseum’. 

Logo TextielLab
Neem waar mogelijk het logo van het TextielLab op: download hier het logo.  

Schrijfwijze TextielMuseum en TextielLab
Gebruik een hoofdletter M en hoofdletter L in de namen: TextielMuseum en TextielLab. 

Beschrijving TextielLab
Heb je een beschrijving van het TextielLab nodig voor bijvoorbeeld een subsidieaanvraag? Dan kun je de volgende tekst gebruiken:

‘Het TextielLab is een unieke ontwikkelplek waar kunstenaars, ontwerpers en jong talent exclusieve producties en autonome textiele werken ontwikkelen. De missie van het TextielLab is het levend houden van het textiele ambacht en het doorontwikkelen van het vakgebied. Het TextielLab neemt een onderscheidende positie in de textielindustrie. In het TextielLab heb je de tijd en de ruimte om te experimenteren met nieuwe materialen en technieken en gebruik te maken van de kennis- en expertise van de textielexperts in het lab én de rijke collectie van het museum. Je kunt direct tijdens het proces invloed uitoefenen, van ontwerpkeuzes tot ontwikkelfase. 

Het TextielLab is het kloppende hart van het TextielMuseum in Tilburg. Met tentoonstellingen, publieksactiviteiten, educatieve programma’s en het levendige TextielLab is het TextielMuseum hét podium voor textiel, voor een breed publiek van professionals, studenten, kinderen, liefhebbers, bedrijven en eigenlijk iedereen die iets met textiel heeft.

Om de unieke werk- en leeromgeving in het TextielLab te kunnen blijven faciliteren, investeert het TextielMuseum continu in het optimaliseren van machines, kennis en expertise aanwezig in het lab. Bovendien kan het TextielLab dankzij bijdragen van de Gemeente Tilburg, Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van OC&W ontwikkeldagen tegen kortingstarieven aanbieden.’ 

Foto’s voor het TextielMuseum
Het museum deelt regelmatig nieuws over projecten die in het TextielLab worden ontwikkeld via social media, in (korte) documentaires of in tentoonstellingen. Het museum selecteert projecten die uitgelicht worden in tekst, beeld of video. Daarom ontvangen we na de afronding van je project graag een aantal professionele representatieve foto’s van het productieproces en het eindproduct. 

Verslaglegging door het TextielLab
Regelmatig legt het labteam werkprocessen vast op foto of video, ter verslaglegging voor ons werkarchief. Stalen van ieder project worden opgeslagen in de Sample Studio, die gebruikt wordt als instrument voor het behoud en ontwikkeling van vakmanschap, als bron voor talentontwikkeling en als referentie voor vragen over materiaal en techniek. 

TextielLab TextielMuseum

Foto: Tommy de Lange

Volg het TextielMuseum via Instagram, Twitter, LinkedIn, of Facebook.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Waar ontwerpers samenwerken aan innovatie, is veel nieuws te halen. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte van bijzondere projecten, ontdekkingen, events en open calls.