lees hier de

Privacy verklaring

Elke dag ontvangen we vragen, verzoeken, aanmeldingen en meer via onze website. Onze wereld van textiel is verweven met een digitale wereld. Op deze pagina willen wij je op zeer transparante wijze op de hoogte brengen over hoe wij met verstrekte persoonsgegevens omgaan.

Laten we beginnen met aan te geven dat wij zeer zorgvuldig zijn met de verwerking hiervan en jouw gegevens nooit en te nimmer zonder toestemming zullen delen met anderen (tenzij je gezondheid gevaar loopt en/of de wet- & regelgeving ons daartoe verplicht). Wij gebruiken je gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze aan ons hebt verstrekt. Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen en om misbruik daarvan te voorkomen. Om vast te stellen of deze maatregelen passend én effectief zijn wordt onze beveiliging extern getoetst en gecertificeerd volgens het ‘Security Verified’-principe, een internationale standaard vergelijkbaar met ISO 27001.

Hieronder vind je onze privacy principes. We geven hierbij duidelijk aan per onderdeel welke gegevens wij verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe lang we jouw gegevens bewaren. Dit geeft duidelijkheid over wat we met je gegevens doen en hoe we hiermee omgaan.

Aanvraagformulier TextielLab
Wanneer je bij het TextielLab een aanvraag indient dan vragen wij je daarvoor online een uitgebreid formulier met vragen in te vullen. Wij vragen je naast je persoonlijke en/of bedrijfsgegevens ook om aanvullende informatie zoals van welke techniek je graag gebruik zou maken, of je een aanvraag als student, designer/ontwerper of bedrijfsmatig doet, aanvullende projectinformatie en technische gegevens voor zover deze al bekend zijn. Deze gegevens hebben wij van je nodig om jouw aanvraag goed te kunnen beoordelen.

Wij verwerken de gegevens vanuit je aanvraag in ons relatiebestand. Bij het invullen van de aanvraag vragen we toestemming om jouw gegevens op te nemen in ons relatiebestand. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om met je te communiceren over je aanvraag en je op de hoogte te houden van onze (culturele) activiteiten. Wij benadrukken dat wij jouw persoonsgegevens niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Het relatiebestand wordt periodiek opgeschoond en je kunt je elk moment afmelden.

Wanneer je aanvraag is gehonoreerd dan registreren we de transactie en de financiële afwikkeling daarvan in onze administratie en zijn we het belastingtechnisch verplicht om die gegevens zeven jaar te bewaren. Wanneer de aanvraag niet wordt gehonoreerd en je hebt bij de aanvraag geen toestemming gegeven voor het opnemen van je gegevens in ons relatiebestand dan worden je gegevens verwijderd.

Inschrijven digitale nieuwsbrief
De wereld van textiel in en rondom het TextielLab is erg levendig. Wanneer je het leuk vindt dan informeren we je daar graag over via onze digitale nieuwsbrief. Om je hiervoor aan te melden vragen we om je naam en mailadres, je ontvangt vervolgens een bevestigingsmail om toestemming te geven voor het gebruik van jouw gegevens voor dit doel. Je bent vrij om je gegevens verder aan te vullen wanneer je dit belangrijk vindt. Eenmaal aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief worden je gegevens opgenomen in de adressenlijst van ons mailprogramma Mailchimp. Je gegevens bij aanmelding voor de nieuwsbrief worden enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief aan het door jou opgegeven mailadres. Onderaan elke verstuurde nieuwsbrief staat een link waarmee je jezelf heel eenvoudig weer kunt afmelden voor de nieuwsbrief of je gegevens aan kunt passen.

Collectie
Het TextielMuseum verwerkt de collectie data in een daarvoor ingericht systeem. In voorkomende gevallen vullen wij onze collectie aan door middel van schenkingen. Naam en adres van de schenker nemen wij op in ons systeem. Wanneer je bijvoorbeeld een schenking doet dan ontvang je een bedankbrief van de directie van het museum.

Camerabeveiliging
Het TextielMuseum is voorzien van observatiecamera’s. De gebieden waar camera’s hangen hebben wij gemarkeerd met kleine aanduidingen. Dat is van belang voor de veiligheid van onze collega’s en onze (tentoongestelde) werken. De camerabeelden worden na vier weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een politieonderzoek.

Wifinetwerk
Tijdens een bezoek aan ons museum en lab kun je gratis gebruikmaken van wifi. Zodra je bent ingelogd op ons wifinetwerk, dan ben je verbonden met een open en onbeveiligd netwerk. Het gebruik van dit open wifinetwerk is op eigen risico. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang van het apparaat waarmee je gebruikmaakt van ons wifinetwerk blokkeren.

Foto’s en beeldmateriaal
Het TextielMuseum maakt bij bijvoorbeeld de opening van een tentoonstelling, bij een evenement, tijdens het productieproces in het TextielLab, etc. foto’s en/of filmpjes. Dit beeldmateriaal gebruiken we om belangrijke zaken vast te leggen voor journalistieke, artistieke en/of educatieve doeleinden. Bij een bezoek aan ons museum zou het dus voor kunnen komen dat u een fotograaf of filmploeg tegen komt. Heeft u er bezwaar tegen dat u gefotografeerd of gefilmd wordt dan vragen wij u dit aan te geven bij de fotograaf/ filmploeg. Wij verwachten dat de fotograaf / filmploeg vanuit zijn/haar professie volledig op de hoogte is van AVG wetgeving en daar naar handelt. Zijn er specifieke opnames gepland dan brengen wij u daarvan direct bij binnenkomst op de hoogte.

Contact met TextielMuseum via social media
Als je via social media een vraag aan ons stelt, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam, zodat we op je bericht kunnen reageren. We nemen contact met je op als je een foto post en daarin TextielMuseum vermeldt door te taggen of het gebruik van een hashtag. Zonder jouw toestemming gebruiken we de foto niet.

Advertenties van TextielMuseum op social media
TextielMuseum maakt gebruikt van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We tonen je advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met jouw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat je ons volgt, geïnteresseerd bent in textiel, fashion, design, interieur of dat je in een bepaalde regio woont. TextielMuseum heeft geen invloed op de gegevens die social media platforms van jou verzamelen. Dit staat in de voorwaarden van het social media platform vermeld en is vaak ook te beheren in de instellingen van jouw social media profiel.

Meer weten?
Wil je meer weten, over waar jouw gegevens opgeslagen worden of bij wie je bijvoorbeeld moet zijn om je gegevens te wissen?

Rechten betrokkenen
Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en (bij eventuele onjuistheden of onvolledigheden) deze te corrigeren. Tevens kun je je beroepen op je recht op vergetelheid en kun je (indien gewenst) je persoonsgegevens laten verwijderen. Je kunt dit doen door contact op te nemen met info@textielmuseum.nl.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan deze privacy voorwaarden voldoen. Als je vragen hebt over onze privacy voorwaarden kun je contact met ons opnemen:
013 – 53 67 475
info@textielmuseum.nl

of met Douwe Cnossen, FG (functionaris gegevensbescherming) van Stichting Mommerskwartier via douwe.cnossen@mommerskwartier.nl of 06-14943341