STUDENTEN

Makers van de toekomst

Het TextielLab is niet alleen een plek voor ontwerpers en kunstenaars die al naam hebben gemaakt. Ook aankomende professionals zijn van harte welkom. In het lab krijgen studenten de kans hun talent verder te ontwikkelen met een onderwijsprogramma, stage of afstudeerproject.

Studenten aan vakopleidingen spelen als makers van de toekomst een belangrijke rol bij de doorontwikkeling van het ambacht. Het TextielLab slaat een brug tussen vakopleidingen en textiele vormgeving in de praktijk. Er zijn stageplekken voor hbo- en mbo-opleidingen in verschillende technieken. Daarnaast kunnen hbo-studenten ook een aanvraag indienen om 3 à 4 dagen onder begeleiding aan een afstudeerproject in het lab te werken tegen een sterk gereduceerd tarief. Ben je net afgestudeerd? Ook dan kom je nog in aanmerking voor deze vorm van projectbegeleiding.

Stageplekken

Wie stage wil lopen bij het TextielLab kan dat doen bij 1 en soms ook bij 2 technieken. De stageduur varieert per techniek van 1 tot 6 maanden. Tijdens je stage draai je mee met de professionals in het lab. Je helpt bij het opzetten en inrijgen van de machines, zet garen klaar, werkt producten af en loopt mee met de productontwikkelaar. Je krijgt de kans mee te werken aan innoverende projecten en oefent met handmatige en machinale technieken. Bij weven en breien leer je machines programmeren. In het lab heb je ook contact met de bezoekers van het museum, aan wie je uitleg geeft over machines en projecten. Houd er rekening mee dat je soms in het weekend moet werken. Er is geen reiskosten- of stagevergoeding beschikbaar, maar je krijgt wel de kans om eigen werk te maken op de machines ten behoeve van je portfolio.

Stages voor mbo-studenten
Mbo-studenten kunnen solliciteren naar een stage in de technieken tuften, borduren, laseren en assemblage atelier. 

Stages voor hbo-studenten
Hbo-studenten die in het laatste jaar van hun opleiding zitten hebben de mogelijkheid om 3-6 maanden stage te lopen bij de technieken weven en breien. Wie geïnteresseerd is in tuften kan zich ook voor die techniek opgeven voor een kortere stage van minimaal een maand.

Solliciteren
Interesse in een stage? Schrijf dan een sollicitatiebrief met je motivatie naar frank.de.wind@textiellab.nl. Voeg je cv en je portfolio bij. Als er plek voor je is bij de aangevraagde techniek, word je uitgenodigd voor een selectiegesprek.