BIS 2025 - 2028

TextielLab gaat duurzaam de toekomst in!

 

Het TextielLab van het TextielMuseum kondigt met trots en dankbaarheid aan dat de Raad voor Cultuur heeft geadviseerd om het TextielLab opnieuw als ontwikkelinstelling op te nemen in de culturele basisinfrastructuur voor de periode 2025-2028.

 

Bij akkoord van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap op Prinsjesdag 2024 betekent dit dat het TextielLab als onderdeel van het TextielMuseum structurele ondersteuning van het Rijk zal ontvangen, waardoor het de komende vier jaar zijn rol als toonaangevende plek voor de ontwikkeling van textiel als medium, discipline en cultureel erfgoed kan voortzetten. 

Deze hernieuwde erkenning door de Raad voor Cultuur bevestigt de unieke positie van het TextielLab. Het TextielLab is dé plek voor experiment, onderzoek en innovatie, waar professionele makers en jong talent hun ideeën kunnen realiseren. De raad stelt vast dat de wereldtop op het gebied van textiel de weg naar Tilburg weet te vinden. Met de BIS-steun kan het TextielLab blijven investeren in jong talent en gerenommeerde kunstenaars. Jaarlijks biedt het TextielLab ontwikkelplekken aan diverse (inter)nationale studenten en makers, waardoor het een cruciale rol speelt in hun creatieve en professionele groei. De raad vindt de ontwikkelmogelijkheden van individuele makers bij TextielLab van groot belang. 

Experimentele metalen weefstalen, het bijproduct van de Studio Drift R&D-opdracht @ TextielLab.
Foto: Patty van den
Elshout, 2022.

“De raad vindt TextielLab een toonaangevende instelling die het werken met textiel inzet om kunst te maken en (sociale) verbindingen aan te gaan. Dit heeft een lokale en regionale betekenis, maar evenzeer een grote internationale impact.” 

“We zijn heel verheugd dat de Raad voor Cultuur en haar adviescommissie het belang en de impact van ons werk onderstrepen. Het Lab speelt vaak een sleutelrol voor kunstenaars en ontwerpers die de bakens in het vak willen verzetten. We zijn samen met hen voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden en toepassingen van textiel. We zijn hierdoor een dynamisch museum. We tonen de historie, de actualiteit en maken ook nieuwe toekomst. Zo zetten we Tilburg opnieuw als textielstad op de kaart en dragen we bij tot artistieke als technische vernieuwingen voor de hele sector. Daarbij ligt de focus op het hergebruik van materialen en het minimaliseren van de ecologische voetafdruk,” aldus Jochem Otten, Directeur/Bestuurder. De raad stelt dat “het laat zien dat TextielLab midden in de wereld staat en kiest voor experiment en innovatie”.  

Dankzij samenwerkingsprojecten met nationale en internationale partners versterkt het TextielMuseum zijn positie als kennis- en expertisecentrum, en biedt het een ontmoetingsplaats voor multidisciplinaire makers die de grenzen van materialen, technieken en toepassingen verkennen. De raad ziet vanwege de universele taal van textiel mogelijkheden voor een toename van het publieksbereik. De raad vindt het uniek dat TextielLab niet alleen kunstenaars maar ook technici opleidt, omdat de makers uiteindelijk van hen afhankelijk zijn. Dit draagt bij aan het bewaren en bewaken van de kennis die wordt opgebouwd, met name waar het gaat om ambachten en innovaties. 

“In het TextielLab staat co-creatie centraal. Zo worden we constant uitgedaagd en tillen we het vakgebied naar een hoger plan.  Onze kennis borgen we en maken we open-source beschikbaar.  In de afgelopen vier jaar heeft het TextielLab flink geïnvesteerd in zowel in het uitbreiden van het machinepark als het trainen en aannemen van vakmensen. Dankzij deze hernieuwde toekenning kunnen we de komende jaren een stevig programma neerzetten om onze onderzoekende, aanjagende en veroorzakende rol in de wereld van textiel te versterken. We zijn enorm dankbaar voor het vertrouwen en de mogelijkheden die hiermee door de Raad voor Cultuur aan onze instelling geboden worden.” aldus Hebe Verstappen, Hoofd TextielLab. 

(Inter-)nationale deelnemers van het Advanced Textile Program in gesprek met Lab-specialisten in de Sample Studio @ TextielLab. Foto: Patty van den Elshout, 2023