STUDENTEN

Makers van de toekomst

Het TextielLab is niet alleen een plek voor ontwerpers en kunstenaars die al naam hebben gemaakt. Ook aankomende professionals zijn van harte welkom. In het lab krijgen studenten de kans hun talent verder te ontwikkelen met een onderwijsprogramma, stage of afstudeerproject.

Educatieve groepen hoger onderwijs

Studenten aan vakopleidingen spelen als makers van de toekomst een belangrijke rol bij de doorontwikkeling van het ambacht. Het TextielLab slaat een brug tussen vakopleidingen en textiele vormgeving in de praktijk. Er zijn stageplekken voor hbo- en mbo-opleidingen in verschillende technieken. Daarnaast kunnen hbo-studenten ook een aanvraag indienen om 3 à 4 dagen onder begeleiding aan een afstudeerproject in het lab te werken tegen een sterk gereduceerd tarief. Ben je net afgestudeerd? Ook dan kom je nog in aanmerking voor deze vorm van projectbegeleiding.

Experimenteren in het lab 

Elk schooljaar kunnen academies op het gebied van design, textiel en mode een meerdaags programma in het lab laten samenstellen voor studenten. Daarbij ligt de focus op het maakproces, technieken en materialen. Studenten gaan in het lab aan de slag met de experts. Zo werken studenten van de Design Academy Eindhoven en het Amsterdam Fashion Institute jaarlijks aan de weef- en breimachines in het lab. Dit is voor hen dé kans om met materialen en machines te experimenteren in een professionele werkplaats. 

Een programma bestaat altijd uit een halve of hele dag introductie in het museum/lab: intro van het museum, de collectie en expositie, introductie bibliotheek, introductie garens, introductie in de techniek waarmee de studenten gaan werken. De technieken zijn weven, breien, tuften, passement, borduren en laseren. Daarna werken de studenten een aantal dagen in het lab aan individuele of gezamenlijke projecten. Ze kunnen ter plekke garens kiezen en zitten net als de professionele makers naast de productontwikkelaar. Zo leren ze omgaan met de machines en het maakproces, en hoe je dat kunt bijsturen voor het gewenste resultaat. 

Zoek je als docent naar een kennismaking met werken in het TextielLab voor een groep derdejaars studenten? Neem dan ruim voordat het studiejaar start contact op met de frontoffice van het TextielLab.

Kosten
De kosten voor een meerdaags programma zijn opgebouwd uit o.a. gebruik- en begeleiding van de lab-faciliteiten per techniek, met altijd een dag(deel) voor introductie en intakes. Er wordt hiervoor een speciaal educatietarief gerekend en studenten betalen een gereduceerd tarief voor gebruikte materialen. We sluiten met ons programma graag zo goed mogelijk aan bij de wensen van de opleiding. Neem dus contact op met de frontoffice van het TexielLab voor een offerte.