Oproep

Extra steun voor makers

Het ministerie van OCW heeft voor makers extra geld beschikbaar gesteld binnen het coronasteunpakket 5. Door deze extra middelen kunnen een aantal makersregelingen van het Mondriaan Fonds worden verruimd.

Voor de doorlopende regelingen Kunstenaar Basis, Kunstenaar Start, Curator Beschouwer, Kunst Opdracht en Kunstenaar Project binnen het Mondriaan Fonds wordt extra geld vrijgemaakt. De verruiming van de middelen betekent dat er in 2022 meer aanvragen kunnen worden toegekend  binnen deze regelingen.  Zo kunnen meer makers hun praktijk voortzetten, ondanks de gevolgen van de maatregelen rond het coronavirus. Ook voor musea en kunstpodia is een coronasteunregeling in de maak.

Meer informatie

Bekijk de website van het Mondriaan Fonds voor meer informatie over het coronasteunpakket voor makers.