Oproep

Regeling Experiment

Op 15 februari opent een nieuw tijdvak van de Regeling Experiment van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Ben je ontwerper of maker actief op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur of de cross-overs daartussen en heb je een idee voor een experimenteel onderzoek? Kijk dan of jouw project in aanmerking komt voor een subsidie binnen de Regeling Experiment.

Bij de Regeling Experiment kan je een subsidie aanvragen van maximaal € 10.000 voor een kleinschalig experimentgedreven onderzoek. Dit bedrag is inclusief eventuele cofinanciering of eigen middelen en betreft dus de maximale projectkosten. Het nieuwe tijdvak, met een subsidieplafond van € 350.000, loopt van 15 februari tot en met 30 mei 2022. Aanvragen kan op elk moment. Er is geen deadline. Wacht vooral ook niet tot de laatste dag van het tijdvak. De regeling sluit namelijk op het moment dat het subsidieplafond wordt bereikt. En aanvragen worden behandeld op volgorde van indienen.

Inspiratie

Bekijk om een goed idee te krijgen van het type projecten dat binnen deze regeling wordt ondersteund de selecties uit het eerste tijdvak en tweede tijdvak van 2021, het jaar waarin de Regeling Experiment werd gelanceerd. Of lees hoe de Regeling Experiment een katalysator vormde voor Urban Reefs van landschapsontwerper Pierre Oskam en architect en computational designer Max Latour.

Tips

Ben je van plan een aanvraag in te dienen bij de Regeling Experiment? Lees dan voor je hieraan begint de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag Experiment. Hierin vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag en informatie over hoe om te gaan met samenwerkingspartners en het opstellen van een begroting. Ook worden in de leidraad de criteria toegelicht die samen met de voorwaarden en doelstellingen staan beschreven in de Regeling Experiment. Heb je vragen? Neem dan contact op met Gabriella Fiorentini, coördinator Regeling Experiment: experiment@stimuleringsfonds.nl.