STUDENTEN

Makers van de toekomst

Het TextielLab is niet alleen een plek voor ontwerpers en kunstenaars die al naam hebben gemaakt. Ook aankomende professionals zijn van harte welkom. In het lab krijgen studenten de kans hun talent verder te ontwikkelen met een onderwijsprogramma, stage of afstudeerproject.

Studenten aan vakopleidingen spelen als makers van de toekomst een belangrijke rol bij de doorontwikkeling van het ambacht. Het TextielLab slaat een brug tussen vakopleidingen en textiele vormgeving in de praktijk. Er zijn stageplekken voor hbo- en mbo-opleidingen in verschillende technieken. Daarnaast kunnen hbo-studenten ook een aanvraag indienen om 3 à 4 dagen onder begeleiding aan een afstudeerproject in het lab te werken tegen een sterk gereduceerd tarief. Ben je net afgestudeerd? Ook dan kom je nog in aanmerking voor deze vorm van projectbegeleiding.